Správa svj

Nebaví vás už řešit na domovní schůzi, kdo se ujme role předsedy SVJ?
Chcete mít konečně pod kontrolou technický stav nemovitosti?
Nebo hledáte profesionála pro kompletní správu domu?

Profesionální předseda

Pokud máte za sebou další domovní schůzi,
na které se měl zvolit předseda SVJ
a nikdo z vlastníků bytových jednotek
nechce převzít zodpovědnost za funkci člena výboru SVJ,
obraťte se na nás.
Budete tak mít v čele Společenství vlastníků jednotek někoho,
na koho se budete moct spolehnout a
kdo se postará o všechny zákonné povinnosti.

Proč se to vyplatí

Profesionální předseda SVJse ujme nevděčné role výkonu funkce statutárního orgánu společenství vlastníků a přijme za ni plnou odpovědnost. Postará se o administrativní, finanční, právní i technické záležitosti spojené se správou vaší nemovitosti.

Technická správa

Hlídáme povinné termíny revizí.
Provádíme technickou evidenci budovy.
Bytové domy pravidelně osobně kontrolujeme.
Staráme se o pravidelnou údržbu a bezpečný provoz nemovitosti.
Zajišťujeme nonstop servis pro případné havárie.
Staráme se o malé opravy, rozsáhlé rekonstrukce i homestaging.
Připravujeme dlouhodobý plán oprav.
O aktuálním stavu nemovitosti pravidelně informujeme majitele objektu.

Ekonomická správa a účetnictví

 

Postaráme se o vedení účetnictví vašeho SVJ.
Pohlídáme za vás všechny pravidelné platby.
Nastavíme optimální výše záloh a plateb do fondu oprav.
Postaráme se o vyúčtování služeb a o jeho včasné zaplacení.
Sjednáme výhodné pojištění vaší nemovitosti a s ní spojených rizik.
A to není ani zdaleka všechno.

Právní služby
Vprávních předpisech umíme chodit.

Zařídíme změny ve stanovách nebo v prohlášení vlastníka.
Uzavřeme za vás výhodné nájemní smlouvy.
Postaráme se o upomínky neplatičům a vymáhání dlužných částek.
Dohlédneme na obsah pojistných smluv a dalších nezbytných dokumentů.
Zastoupíme vás na katastru nemovitostí i u soudu.