Profesionální předseda

V našem oboru bytové správy a správy nemovitostí se nám rozmohl takový nešvar ????. Je pravdou, že se situace určitě rok od roku lepší, ale i tak stále přetrvává. Jedná se nejen o nájemníky neplatiče, ale dokonce i nájemníky, kteří vám klíče od bytu už nikdy neodevzdají, utečou, a dokonce byt kompletně zdemolují nebo si z něho vytvoří pěstírnu či množírnu.

Dnešní zákony nám sice nedovolují použít některé přímé nástroje k rychlému a jednoduchému vystěhování těchto nájemníků, ale v mnoha případech je to to nejrychlejší a nejúčinnější, co lze aplikovat.

Jak v takovém případě postupujeme my a proč nemusíte mít strach, že v bytě budou další roky bydlet neplatiči zdarma?

1. Každý z našich majitelů nemovitostí v naší správě dostává pravidelně podrobný přehled o platbách nájemníků v jeho domě. Na základě tohoto přehledu komunikujeme zároveň s nájemcem.

2. Technik domu po dohodě s naší účetní neplatiče upozorní nejprve telefonicky. Pokud neplatič dluh nezaplatí, obdrží doporučenou poštou výzvu k platbě. Následuje pak zhruba 5-10 ti denní lhůta, aby nájemník dluh uhradil. Z praxe můžeme potvrdit, že většina neplatičů dluh uhradí po tomto prostém upozornění, nebo se z bytu dobrovolně odstěhují takřka ihned.

3. Pokud neplatič ani poté dluh neuhradí, je nájemníkovi písemně oznámeno s odvoláním na nájemní smlouvu, že majitel s nájemníkem ukončuje nájemní vztah. Zhruba do měsíce je byt prázdný a dochází buďto k úhradě dluhu formou splátkového kalendáře nebo se vše řeší soudně. Není to celé sice tak jednoduché, ale je to naše práce. A děláme ji dobře. Protože nám na vašich investicích záleží.